0
NETTBUTIKK
Bakery photo

Åpenhetsloven

Bakst Holding AS er eiet av TGJ management AS og Norgesbakeriene Holding AS, og består av 2 virksomheter. Bodø Bakeri AS og Bakeriet Mo i Rana AS. De 2 selskapene driver produksjon av baker og konditorvarer, med variert handelsvirksomhet engros og utsalgsdrift. 


Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.


Hva betyr åpenhetsloven for oss? Loven innebærer at vi har en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt om dette arbeidet. Vi har aktsomhetsvurdert våre leverandører og egen virksomhet i en risikoanalyse og vurdert følgende: 


Menneskerettigheter

 • Retten til liv
 • Retten til utdanning
 • Retten til ytringsfrihet
 • Retten til personvern/privatliv
 • Retten til likestilling og ikke-diskriminering 


Sårbare grupper

 • Mennesker som lever i fattigdom
 • Migrantarbeidere
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Barn
 • LHBTIQ+-personer
 • Urfolk


Risiko områder

 • Overdreven bruk av overtid
 • Lave lønninger som ikke dekker grunnleggende menneskelige behov
 • Forurensning eller ulykker
 • Diskriminering
 • Tvangsarbeid
 • Brudd på rett til privatliv
Bakery photo

Konklusjon: Selskapet benytter seg av norske leverandører og aktsomhetsvurderingen viser, det er liten sannsynlighet på brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.


Vi har vurdert følgende bransjer:

 • Leverandører av råvarer og emballasje
 • Leverandører av maskiner og utstyr. IT/vedlikehold
 • Leverandører av transport og renholdstjenester
 • Leverandører av renovasjon
 • Leverandører av strøm 


Tiltak:

 • Selskapet skal fortsette arbeidet med å ha så få leverandører som mulig
 • Selskapet skal fortsette arbeidet om å lære opp egne ansatte og leverandører om ansvarlig næringsliv
 • Selskapet skal fortsette arbeidet med å være godt kjent med leverandørene for å skape langsiktige forbindelser


Selskapet har vedtatt Etiske retningslinjer som skal følges av egne ansatte og leverandører. I denne står det beskrevet hvilke forventninger vi har til arbeids- og menneskerettigheter så vel som andre egne etiske og miljømessige krav. Hvordan avvik skal følges opp, og hvilke konsekvenser det vil få hvis disse ikke følges opp. I prosedyre Åpenhetsloven har vi beskrevet formål, omfang, ansvar, beskrivelse og gjennomføring av Åpenhetsloven. Disse dokumentene er en del av kvalitetshåndboken til selskapet.

Har du spørsmål om loven? Ta kontakt med oss

Les mer om loven hos Forbrukertilsynet her